De Net2ExpoServer applicatie kan worden gebruikt om een tijdelijke toegangscode uit te delen, middels een QR code op een bon. De Net2 gebruiker, welke met die code geassocieerd is, wordt automatisch aangemaakt en is slechts gedurende diezelfde dag geldig. Door een toe te kennen Net2 autorisatie te configureren, kan de daadwerkelijke toegang tot locaties en de tijden waarop, in detail bepaald worden. Aan het einde van de dag zal de aangemaakte Net2 gebruiker weer automatisch worden verwijderd, waardoor de toegekende code weer vrij komt voor hergebruik.


Karakteristieken

  • Maakt automatisch een tijdelijke Net2 gebruiker met een random toegangscode;
  • Biedt een aanpasbare client applicatie, waarmee het afdrukken van een nieuwe code kan worden gestart;
  • Laat u de authorisatie configureren die aan de tijdelijke gebruikers wordt toegekend;
  • Laat u de afdeling definiëren, waar de tijdelijke gebruikers onder worden weggeschreven;
  • Drukt de toegangscode af als QR code op een bon printer;
  • Biedt de mogelijkheid voor eigen teksten (in verschillende fonts), rondom de QR code;
  • Biedt de mogelijkheid tot het afdrukken van datum en/of tijd op de bon;
  • Ruimt automatisch de aangemaakte Net2 gebruikers weer op, zodra deze zijn vervallen;


Handige informatie

De Net2ExpoServer applicatie is compatibel met de recente Microsoft besturingssystemen:

  • Windows 7 en hoger
  • Windows server 2012 en hoger


Copyright © 2022 INTOACCESS