De Net2ExpoServer applicatie kan worden gebruikt om een tijdelijke toegangscode uit te delen, middels een QR code op een bon of door het sturen van een email. De Net2 gebruiker, welke met die code geassocieerd is, wordt automatisch aangemaakt en is bij het gebruik van een bon slechts gedurende diezelfde dag geldig. Indien gebruik wordt gemaakt van email, kan naast het email adres van de ontvangen echter ook een geldigheidsperiode worden opgegeven. Door een toe te kennen Net2 autorisatie te configureren, kan de daadwerkelijke toegang tot locaties en de tijden waarop, in detail bepaald worden. Bij het eindigen van de geldigheid, zal de aangemaakte Net2 gebruiker weer automatisch worden verwijderd, waardoor de toegekende code weer vrij komt voor hergebruik.


Karakteristieken

 • Maakt automatisch een tijdelijke Net2 gebruiker met een random toegangscode;
 • Biedt een aanpasbare client applicatie, waarmee het afdrukken of emailen van een nieuwe code kan worden gestart;
 • Laat u de authorisatie configureren die aan de tijdelijke gebruikers wordt toegekend;
 • Laat u de afdeling definiëren, waar de tijdelijke gebruikers onder worden weggeschreven;
 • Drukt de toegangscode af als QR code op een bon printer of als plaatje in een email;
 • Biedt de mogelijkheid voor eigen teksten (in verschillende fonts), rondom de QR code op de bon;
 • Biedt de mogelijkheid voor eigen teksten en opmaak van de email met de QR code;
 • Biedt de mogelijkheid tot het afdrukken van datum en/of tijd op de bon;
 • Biedt de mogelijkheid tot het kiezen van het begin en einde van de toegangsperiode, bij gebruik van een email;
 • Ruimt automatisch de aangemaakte Net2 gebruikers weer op, zodra deze zijn vervallen;


Handige informatie

De Net2ExpoServer applicatie is compatibel met de recente Microsoft besturingssystemen:

 • Windows 7 en hoger
 • Windows server 2012 en hoger


Copyright © 2024 INTOACCESS