08-07-2020 Een nieuwe feature voor de ADSyncServer toegevoegd
23-04-2020 Nieuwe features voor de Net2MultiSyncServer
23 april 2020
Laat alles zien

08-07-2020 Een nieuwe feature voor de ADSyncServer toegevoegd

In versie 2.13.0 is de mogelijkheid opgenomen om een AD attribuut te gebruiken als bron voor de afdeling waarin de betreffende gebruiker geplaatst moet worden.