Het Net2CalSyncServer programma, biedt de mogelijkheid om gebruikers afwijkende toegangsrechten te bieden op specifieke dagen van het jaar / of maand.
Dit gaat een stap verder dan de standaard Net2 autorisaties, waar alleen op dagen van de week of vakantiedagen onderscheid kan worden gemaakt.

Een toepassingsvoorbeeld is een tennisclub, waar voor een heel jaar kan worden ingesteld wie er op welke dagen bardienst (extra rechten) heeft.

Kenmerken

 • Wijzigt de autorisatie op basis van een CSV of Excel bestand (fig. 3) waarin alle definities staan.
  Initieel is gekozen voor CSV, omdat het relatief simpel te exporteren is vanuit andere programma's of middels een standaard spreadsheet programma te onderhouden. Recent is echter support for Excel files toegevoegd.
  Een entry bestaat uit 1 of meer sleutelvelden, de afwijkende autorisatie en de periode van de afwijking;
 • Gebruikers welke niet in het defintitie bestand staan, worden ongemoeid gelaten;
 • De 'sleutel' waarop gebruikers geselecteerd worden, kan uit een of meerder velden van de Net2 gebruikers info bestaan (bijvoorbeeld: 'voornaam, achternaam' of 'personeelsnummer').
  De eerste regel in het definitie bestand, dient buiten de verplichte velden de naam of namen van de toe te passen sleutel te definieren (in dit geval 'FirstName' en 'Surname').
  Het programma controleert of deze 'sleutel' een unieke gebruiker selectie oplevert.

Downloads

Handige informatie

De huidige Net2CalSyncServer applicatie is compatibel met de huidige Microsoft besturingssystemen:

 • Windows 7 en hoger
 • Windows server 2012 en hoger


Copyright © 2022 INTOACCESS