De Net2ADSyncServer applicatie, synchroniseert uw Net2 systeem met Windows Active Directory. Dit maakt het mogelijk om, na een initiële configuratie, uw gebruikersbeheer op slechts één plek (Active Directory) uit te voeren.


Er zijn standaard drie versies van de Net2ADSyncServer verkrijgbaar, ook is het mogelijk een Custom versie te laten maken.
 • Basic Net2ADSyncServer - tot 25 deuren en 100 gebruikers.
 • Professional Net2ADSyncServer - onbeperkt gebruikers en deuren.
 • Ultimate Net2ADSyncServer - onbeperkt gebruikers en deuren, met geavanceerde autorisaties.
 • Zowel de Professional als de Ultimate versie kunnen ook omgaan met geneste AD groepen.
 • Custom is Ultimate Net2ADSyncServer plus klantspecifieke aanpassingen.
 • Is het verschil tussen Professional en Ultimate onduidelijk? Bekijk de licentie types.
 • Nieuw! Bestaande Net2 gebruikers kunnen nu vooraf gekoppeld worden aan AD gebruikers.

Kenmerken

 • Synchronisatie vindt plaats op basis van het Active Directory attribute 'sAMAccountName';
 • Biedt de mogelijkheid om 18 afzonderlijke Net2 gebruikers velden, zowel vanuit-, als naar de AD toe, te synchroniseren;
 • Biedt de mogelijkheid om het Paxton kaartnummer, zowel vanuit-, als naar de AD toe,te synchroniseren;
 • Mifare CSN en Desfire CSN kaarten worden automatisch geconverteerd naar het juiste kaartnummer in Net2;
 • Biedt de mogelijkheid om foto's vanuit de AD te synchroniseren met Net2;
 • Biedt de mogelijkheid om de speciale velden: 'Alarm gebruiker' en 'Anti passback gebruiker' over te nemen vanuit de AD;
 • De aanmaakdatum en de verloopdatum van een AD account worden overgenomen in Net2;
 • Toegangsrechten worden bepaald door gebruikers in een AD 'Security Group' te plaatsen, waarvan in Net2 een gelijknamige 'autorisatie' bestaat;
 • Gebruikers kunnen kunnen ook indirect, via 'geneste' 'Security Groups', lid zijn van een aan Net2 gerelateerde 'Security Group';
 • Het kaartnummer kan aan een vrij te configureren AD attribuut worden gekoppeld;
 • De toekende autorisatie, afdeling, aanmaak- en verloopdatum kunnen allemaal individueel uit de synchronisatie worden gehaald.
 • Het PIN nummer kan aan een vrij te configureren AD attribuut worden gekoppeld;
 • Het kenteken kan aan een vrij te configureren AD attribuut worden gekoppeld;
 • Het te gebruiken kaart type in Net2 kan worden geconfigureerd;
 • Er is ondersteuning voor meerdere kaartnummers, en één pincode, per gebruiker;
 • Net2 gebruikers, welke niet door het synchronisatie programma zijn aangemaakt (gemarkeerd in een vrij te kiezen Net2 veld), worden standaard genegeerd maar kunnen wel gekoppeld worden aan gebruikers in de AD;
 • Uitgeschakelde Active Directory gebruikers kunnen, optioneel, genegeerd worden, uit Net2 verwijderd worden, op niet actief gezet worden, of in een aparte afdeling worden geplaatst;
 • Verwijderde Active Directory gebruikers kunnen, optioneel, verwijderd worden, op niet actief gezet worden, of in een aparte afdeling worden geplaatst;
 • Indien Active Directory geen kaartnummers of pincode bevat, dan blijven de handmatig in Net2 aangemaakte kaarten intact;
 • Biedt optionele email notificaties via SMTP, GMail, Yahoo of Hotmail.
 • Verkrijgbaar in Basic, Professional, Ultimate en Custom uitvoering.

Downloads

 

Handige informatie

De huidige Net2ADSyncServer applicatie is compatibel met de Microsoft besturingssystemen:

 • Windows 7 en hoger
 • Windows server 2012 en hoger


Copyright © 2022 INTOACCESS