Net2ParkingServer

Het Net2ParkingServer programma biedt de mogelijkheid om gebruikers op basis van tellingen toe te laten of af te wijzen. Deze functionaliteit kan ingezet worden bij parkeerterreinen waar, per firma cq. afdeling slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar is.

Kenmerken

 • Biedt de mogelijkheid een maximum aantal aanwezigen per firma/afdeling op te geven;
 • Biedt de mogelijkheid het huidige aantal aanwezigen per firma/afdeling aan te passen;
 • Biedt vol-meldingen (eventueel per firma/afdeling) via Net2 triggers op een I/O module;
 • Staat toe te bepalen volgens welk tijdschema toegang wordt verleend;
 • Zet, optioneel, alle telwaarden op een te specificeren tijdstip weer op nul;
 • Ondersteunt het Net2Entry intercom systeem (zie handleiding voor de beperkingen);
 • Heeft een client applicatie voor gebruik bij een receptie;
 • Wordt geleverd met een handleiding;
 • Werkt met zowel Net2 Lite als Pro, doch Paxton raadt aan de Pro versie te gebruiken;
 • Download een proef versie.

Noot

 • Het is een 'server based' oplossing. In tegenstelling tot normale toegang, volledig afgehandeld door een controller, dient de server aan te staan om toegang te verkrijgen;
 • Pin codes worden alleen ondersteund in combinatie met Net2Entry.

De prijs van deze applicatie kunt u vinden in ons prijzen overzicht

Copyright © 2019 INTOACCESS B.V.