18-09-2019 Versie 2.10.0 van de Net2ADSyncServer is uitgebracht
02-08-2019 Versie 2.9.5 van Net2ADSyncServer uitgebracht
8 augustus 2019
30-09-2019 Versie 1.21.0 van PaxtonAanwezigheid Web is uitgebracht
30 september 2019
Laat alles zien

18-09-2019 Versie 2.10.0 van de Net2ADSyncServer is uitgebracht

De volgende features zijn in deze versie toegevoegd:

Gebruikers die in de AD uitgeschakeld (disabled) zijn kunnen nu:

 • Verwijderd worden uit Net2.
  Dit is de standaard instelling.
 • Op ‘niet actief’ gezet worden in Net2.
  Deze optie heeft als voordeel dat de gebruikshistorie van deze gebruiker dan bewaard blijft.
  Gebruikers die daarna, in de AD, weer ingeschakeld worden kunnen optioneel:
  Weer actief gemaakt worden, of vervangen worden door een nieuwe gebruiker.
 • In een aparte Net2 afdeling geplaatst worden, waarbij alle toegangsrechten ontnomen zijn.
 • Volledig genegeerd worden.
  Deze optie zorgt ervoor dat gebruikers met een uitgeschakeld AD account volledig actief blijven in Net2

Gebruikers die niet langer meer in de AD voorkomen kunnen nu:

 • Verwijderd worden uit Net2.(Zie boven)
  Dit is de standaard instelling.
 • Op niet actief gezet worden in Net2.
 • In een aparte Net2 afdeling geplaatst worden, waarbij alle toegangsrechten ontnomen zijn.
  Dit mag een andere afdeling zijn dan die voor uitgeschakelde AD gebruikers wordt gebruikt.

Naast de bovengenoemde aanpassingen is ook de ‘AD-Net2 Field Relation’ pagina van de Manager applicatie opnieuw herzien.