2018-09-29 Verbeterde Net2CalSyncServer uitgebracht
2018-08-16 Klassieke (tegels) presentatie toegevoegd aan PaxtonAanwezigheidWeb
16 augustus 2018
2018-10-09 Versie 2 van de Net2ADSyncServer uitgebracht
9 oktober 2018
Laat alles zien

2018-09-29 Verbeterde Net2CalSyncServer uitgebracht

De nieuwste Net2CalSyncServer versie is gebruikersvriendelijker, ondersteunt Excel bestandsformaten en heeft een fatsoenlijke handleiding.
Er is een (kleine) compatibility breuk met eerdere versies, omdat het niet langer nodig is om de oorspronkelijke autorisatie ook in het definitie-bestand te plaatsen, maar deze tijdelijk in een Net2 gebruikersveld wordt opgeslagen, totdat deze autorisatie weer hersteld moet worden.